Trapp och entré städning

Vi erbjuder såväl små som stora fastighetsägare, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar professionell trappstädning enligt väl beprövat och internt utvecklat system.

Med utbildad professionell personal lämnar vi ett skinande rent resultat efter oss.

En välstädad trappuppgång ger inte bara ett positivt intryck för besökare utan motverkar också slitage.

Vår målsättning är att skapa ett långt och varaktigt samarbete med dig som nöjd kund.
Vi levererar kundanpassade städtjänster där kvalité, kontinuitet och serviceanda står i fokus.

TJÄNSTER

  Trappstädning
  Rengöring av tvättstugor
  Rengöring av källargångar
  Golvvård
  Fönsterputs
  Och mycket mer…

stadvagn