GAMMA 3

Nybyggnad av laboratorium, forskning som består av en byggnad i Solna på 8 våningar. Själva byggnationen startade mars 2011 med en beräknad byggtid på 24 månader till en uppskattad kostnad av 250 mkr över en bruttoyta på 10000 kvadratmeter.
Read more