• Arkitektvägen 51, 168 32 Bromma, Stockholms län
  • +(46) 08-760 52 84

PERSONALPOLICY

personal

Cardinalis Miljövård är ett mångkulturellt företag med städare från många olika länder och kulturer.

Vi lägger stor vikt vid att hålla personalen motiverad – ett bra utfört arbete belönas. En stor del av våra ansträngningar går ut på att ha en väl fungerande arbetsledning, där våra kunder har en och samma kontaktperson. Grundplattan är kommunikation och att vara i stadig kontakt med både städare och kund.

Vid rekrytering, personlighetstestar vi de sökande för att finna de mest lämpliga för vår verksamhet. Vår personal genomgår grundutbildning i allmän städning, organisationsstruktur, kundkontakt och samarbetsförmåga. Därefter vidareutbildar vi personalen inom respektive specialområde, med avsikten att skapa specialister.

Cardinalis Miljövård ska utvecklas genom att ta tillvara på och ständigt utveckla företagets samlade kompetens och erfarenhet.
Vi vill att samtliga medarbetare ska kunna känna glädje och trygghet i sin anställning.
Detta försöker vi uppnå genom bland annat

  Grund- och vidareutbildning samt kompetensutveckling på kort och lång sikt
 Rak och öppen dialog inom företaget
 Kontinuerlig information om vad som händer inom Cardinalis Miljövård
 Utrymme för delaktighet, engagemang och handlingsfrihet
 Goda utvecklingsmöjligheter via utbildning och avancemang inom företaget
 Årliga utvecklingssamtal

Företagsledningen har lång erfarenhet inom städbranschen och har sammanlagt städat i flera decennier.

Personalen är företagets största tillgång och vi värnar om våra anställda.

Top