• Arkitektvägen 51, 168 32 Bromma, Stockholms län
  • +(46) 08-760 52 84

MILJÖPOLICY

miljo

Cardinalis Miljövård ska med helhetssyn aktivt verka för en bättre miljö

För alla områden finns en miljöplansättning som avstäms per kvartal i samarbete med företagets miljöledningsgrupp.
Cardinalis Miljövård bedriver ett aktivt kvalitets- och miljöarbete enligt ISO 9001 och ISO 14001

Vi lägger stor vikt vid att integrera miljöfrågorna i vårt sätt att arbeta. Vi vet att det är vad vi åstadkommer i våra projekt som har betydelse för våra kunder och för kommande generationer.
Viktiga delar i vårt interna miljöarbete är kompetensutveckling och miljösupport. Det är vårt samlade miljöarbete varje dag ute i våra projekt som avgör om vi lyckas och därför sker en kontinuerlig kompetensutveckling.

Att endast använda oss av kemtekniska medel som är märkta med svanen eller liknande.
• Att använda oss av doseringsanordningar och därmed undvika överdoserings problemet.
• Att använda oss av lågenergikrävande maskiner.
• Att använda torra städmetoder i så stor utsträckning som möjligt och därmed minska risken för allergier.
• Att byta vår fordonspark till minst miljöklass 2.
• Att samordna distribution av material och maskiner till städobjekten på ett sådant sätt att vi bidrar till minskat avgasutsläpp.
• Att tillse att samtligt städutrustning är så ergonomiskt utformad som möjligt.
Vårt miljöarbete är i konstant utveckling.
Naturskyddsföreningens lista över bra miljöval ska tillämpas vid val av kemtekniska produkter och förbrukningsvaror. Produkter märkta med ”Svanen” eller liknande ska användas. Cardinalis Miljövård ska aktivt påverkar och ställa krav på leverantörer i deras miljöarbete. Refillsystem användes, i vilket andelar kemikalier reduceras. Cardinalis Miljövård har utsett en miljöansvarig bland personalen. Kontroller och redovisningar sker periodiskt.

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH ISO 14001

Cardinalis Miljövård bedriver ett aktivt kvalitets- och miljöarbete.
För att säkerställa det optimala slutresultatet arbetar vi efter ett processtyrt och certifierat verksamhetssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.

iso-9001
iso-14001
Top