LÄDERFABRIKEN

Den stora tegelbyggnaden med sjöläge har ritats om till moderna bostäder med mycket charm. Fabriken har ända sedan uppförandet 1888 varit ett landmärke och med ombyggnationen mer så än någonsin. Ett nytt kapitel inleds i Läderfabriken vid Järlasjöns strand.
Read more

GAMMA 3

Nybyggnad av laboratorium, forskning som består av en byggnad i Solna på 8 våningar. Själva byggnationen startade mars 2011 med en beräknad byggtid på 24 månader till en uppskattad kostnad av 250 mkr över en bruttoyta på 10000 kvadratmeter.
Read more